​Kontakt, priser og info

Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich

Adresse:

Hovedgaden 16, 1. tv.

​2970 Hørsholm

​​

Telefon: +45 45 16 15 17

E-mail: adv@tyndeskov-ulrich.dk

Information om behandling af personoplysninger

Vores normale timetakst er kr. 2.400 ekskl. moms.

Vi er organiseret som anpartsselskab med CVR: 15279702

Som advokater er vi beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens §126. Endvidere følger vi reglerne i hvidvasklovgivningen.

​På klientens anmodning giver vi oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter.

Som advokater er vi underlagt krav om efteruddannelse iht. retsplejelovens §126, stk. 5, og bekendtgørelse nr. 1474/2007. For at opfylde disse krav deltager vi løbende i efteruddannelse indenfor de retsområder, vi beskæftiger os med.

Alle relevante retsregler og regulering vedr. advokater findes på www.advokatsamfundet.dk.

​​

Advokatfirmaet er dækket af ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance.

​​

Vi samarbejder med en række eksterne specialister for at sikre, at klienten får optimal rådgivning.

Firma

Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich

​​CVR: 15279702

Adresse

Hovedgaden 16

​2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: 45 16 15 17

adv@tyndeskov-ulrich.dk