Kursus AB18​

1. Indledning

Det nye AB System (betænkning 1570/2018)

2. Paragrafnøgler – begge veje

3. De væsentligste nyheder

 1. Dokumenthierarkiet § 6.3
 2. Regulering af direkte krav § 8.5
 3. Nye metoder/materialer § 12.3
 4. Arbejds- og detailtidsplan §§ 13 og 14
 5. Digitale bygningsmodeller § 16
 6. Entreprenørprojektering §§ 17, 18 og 19.2f
 7. Kvalitetssikring § 21
 8. Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse § 22
 9. Merbetaling ved ændringsarbejder § 24.4
 10. Pris/tid/sikkerhed ved ændringsarbejder § 25.2, 25.3 og 25.5
 11. Risikoens overgang § 27.6 og 27.7
 12. Byggeledelsens legitimation vedr. ændringsarbejder § 28.2
 13. Dagsorden for byggemøder § 31.2 og 31.3
 14. Pris og indeksregulering § 34.1
 15. Ekstraordinære reguleringer § 35.1-6
 16. Tilbagehold § 36.10
 17. Entreprenørens ret til at standse arbejdet (kan kræve supplerende sikkerhed) § 38.3
 18. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse § 39.3
 19. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse § 40.3-5
 20. Forcering § 41.1
 21. Førgennemgang § 44
 22. Utjeneligt formål (mangler) § 47.3 og 47.5
 23. Produktansvar § 54
 24. Mangelsansvarets ophør § 55.2 og 55.3
 25. Bygherrens hæveret § 59.2
 26. Tvister §§ 64 og 65
 27. Hurtig afgørelse §§ 68 og 69.2

4. AB18 med KBU’s røde streger

5. Resume vedrørende parternes meddelelsespligt (bevisregler)

AB18 § 19, stk. 8 - Redegørelse om projektgennemgang – ”snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse”

AB18 § 22, stk. 3 - Bygherrens anvisninger – om entreprenørens pligt til ”snarest muligt” at give bygherren meddelelse om ændringer som følge af bygherrens anvisninger

AB18 § 25, stk. 1-3 - Om entreprenørens pligt til ”snarest muligt” at meddele bygherren om fejl i bygherrens løbende registreringer af forlangte ændringer

AB18 § 36, stk. 4 - Om entreprenørens pligt til at fremsætte krav om betaling for ekstraarbejder ”inden rimelig tid” efter de er udført

AB18 § 39, stk. 3 - Om entreprenørens meddelelsespligt ”snarest muligt” efter at han ”indser, at der vil indtræde forsinkelse”

AB18 § 42, stk. 3 - Om bygherrens meddelelsespligt ”snarest muligt” efter at han ”indser, at der vil indtræde forsinkelse”

6. Tvister – graf og skema​​

Firma

Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich

​​CVR: 15279702

Adresse

Hovedgaden 16

​2970 Hørsholm

Kontakt

Telefon: 45 16 15 17

adv@tyndeskov-ulrich.dk